BẠC THAUHerba Argyreiae1. Tên khoa học: Argyreia acuta Lour.2. Họ: Bìm bìm (Convolvulaceae).3. Tên khác: Bạc sau, Bạch hạc đằng, Thau bạc, Chấp miên đằng.4. Mô tả:Dây leo bò hoặc quấn. Thân có nhiều ...
BẢY LÁ MỘT HOARhizoma Paridis Chinensis1. Tên khoa học: Paris polyphilla Sm. và một số loài khác thuộc chi Paris,2. Họ: Hành (Liliaceae).3. Tên khác: Thất diệp nhất chi hoa, độc cước liên, thiết đăng ...
CHÚT CHÍTRadix Rumicis1. Tên khoa học: Rumex wallichii Meissn.2. Họ: Rau răm (Polygonaceae).3. Tên khác: Thổ đại hoàng, Lưỡi bò, Dương đề4. Mô tả:Cây: Cây thảo, rễ khỏe, thân mọc đứng, có rãnh. Các ...
 31 Tháng 12 2014
ÁCTISÔ Cynara scolymus L., họ Cúc - Asteraceae. 1. Tên khoa học: Cynara scolymus L., 2. Họ:  Cúc (Asteraceae). ...
ÁCTISÔ Cynara scolymus L., họ Cúc - Asteraceae. 1. Tên khoa học: Cynara scolymus L., 2. Họ:  Cúc (Asteraceae). ...
31 Tháng 12 2014
 11 Tháng 3 2014
  BÁ BỆNH Tên khác: Bá bịnh, Bách bệnh, Mật nhơn, Mật nhân, Lồng bẹt, hay Hậu phác nam, nho nan (Tày), Tongkat ...
  BÁ BỆNH Tên khác: Bá bịnh, Bách bệnh, Mật nhơn, Mật nhân, Lồng bẹt, hay Hậu phác nam, nho nan (Tày), Tongkat ...
11 Tháng 3 2014
 29 Tháng 12 2014
BA CHẠC Folium et Radix Euodiae Leptae 1. Tên khoa học: Euodia lepta (Spreng.) Merr. 2. Họ: Cam (Rutaceae). ...
BA CHẠC Folium et Radix Euodiae Leptae 1. Tên khoa học: Euodia lepta (Spreng.) Merr. 2. Họ: Cam (Rutaceae). ...
29 Tháng 12 2014
 19 Tháng 3 2014
BA GẠC(Cortex et Radix Rauvolfiae)1. Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba ...
BA GẠC(Cortex et Radix Rauvolfiae)1. Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba ...
19 Tháng 3 2014
 25 Tháng 10 2014
BA KÍCHMorinda officinalis How., họ Cà phê - Rubiaceae.1. Tên khoa học: Morinda officinalis How.2. Họ: Cà phê - ...
BA KÍCHMorinda officinalis How., họ Cà phê - Rubiaceae.1. Tên khoa học: Morinda officinalis How.2. Họ: Cà phê - ...
25 Tháng 10 2014
 08 Tháng 12 2014
BẠC HÀHerba Menthae 1. Tên khoa học: Mentha arvensis L. (Bạc hà Á), hoặc Mentha piperita L. (Bạc hà Âu),2. Họ: Bạc hà ...
BẠC HÀHerba Menthae 1. Tên khoa học: Mentha arvensis L. (Bạc hà Á), hoặc Mentha piperita L. (Bạc hà Âu),2. Họ: Bạc hà ...
08 Tháng 12 2014
 31 Tháng 12 2014
BẠCH CẬP Rhizoma Bletillae 1. Tên khoa học: Bletilla hyacinthina R. Br. = Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f. ...
BẠCH CẬP Rhizoma Bletillae 1. Tên khoa học: Bletilla hyacinthina R. Br. = Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f. ...
31 Tháng 12 2014
 13 Tháng 3 2014
BẠCH CHỈ Radix Angelicae 1. Tên khoa học: Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook hoặc cây Xuyên bạch chỉ ...
BẠCH CHỈ Radix Angelicae 1. Tên khoa học: Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook hoặc cây Xuyên bạch chỉ ...
13 Tháng 3 2014

Danh mục cây trồng Tại Trung Tâm Cây Giống Cây Thuốc Nam Tam Đảo: