BẠC THAUHerba Argyreiae1. Tên khoa học: Argyreia acuta Lour.2. Họ: Bìm bìm (Convolvulaceae).3. Tên khác: Bạc sau, Bạch hạc đằng, Thau bạc, Chấp miên đằng.4. Mô tả:Dây leo bò hoặc quấn. Thân có nhiều ...
BẢY LÁ MỘT HOARhizoma Paridis Chinensis1. Tên khoa học: Paris polyphilla Sm. và một số loài khác thuộc chi Paris,2. Họ: Hành (Liliaceae).3. Tên khác: Thất diệp nhất chi hoa, độc cước liên, thiết đăng ...
CHÚT CHÍTRadix Rumicis1. Tên khoa học: Rumex wallichii Meissn.2. Họ: Rau răm (Polygonaceae).3. Tên khác: Thổ đại hoàng, Lưỡi bò, Dương đề4. Mô tả:Cây: Cây thảo, rễ khỏe, thân mọc đứng, có rãnh. Các ...
 11 Tháng 3 2014
  BÁ BỆNH Tên khác: Bá bịnh, Bách bệnh, Mật nhơn, Mật nhân, Lồng bẹt, hay Hậu phác nam, nho nan (Tày), Tongkat ...
  BÁ BỆNH Tên khác: Bá bịnh, Bách bệnh, Mật nhơn, Mật nhân, Lồng bẹt, hay Hậu phác nam, nho nan (Tày), Tongkat ...
11 Tháng 3 2014
 19 Tháng 3 2014
BA GẠC(Cortex et Radix Rauvolfiae)1. Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba ...
BA GẠC(Cortex et Radix Rauvolfiae)1. Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba ...
19 Tháng 3 2014
 25 Tháng 10 2014
BA KÍCHMorinda officinalis How., họ Cà phê - Rubiaceae.1. Tên khoa học: Morinda officinalis How.2. Họ: Cà phê - ...
BA KÍCHMorinda officinalis How., họ Cà phê - Rubiaceae.1. Tên khoa học: Morinda officinalis How.2. Họ: Cà phê - ...
25 Tháng 10 2014
 08 Tháng 12 2014
BẠC HÀHerba Menthae 1. Tên khoa học: Mentha arvensis L. (Bạc hà Á), hoặc Mentha piperita L. (Bạc hà Âu),2. Họ: Bạc hà ...
BẠC HÀHerba Menthae 1. Tên khoa học: Mentha arvensis L. (Bạc hà Á), hoặc Mentha piperita L. (Bạc hà Âu),2. Họ: Bạc hà ...
08 Tháng 12 2014
 13 Tháng 3 2014
BẠCH CHỈ Radix Angelicae 1. Tên khoa học: Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook hoặc cây Xuyên bạch chỉ ...
BẠCH CHỈ Radix Angelicae 1. Tên khoa học: Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook hoặc cây Xuyên bạch chỉ ...
13 Tháng 3 2014
 13 Tháng 3 2014
BÁCH HỢPBulbus Lilii1. Tên khoa học: Lilium brownii var. colchester Wils.2. Họ: Hành (Liliaceae)3. Tên khác: Cánh hoa ...
BÁCH HỢPBulbus Lilii1. Tên khoa học: Lilium brownii var. colchester Wils.2. Họ: Hành (Liliaceae)3. Tên khác: Cánh hoa ...
13 Tháng 3 2014
 11 Tháng 3 2014
BẠCH LINHPoria1. Tên khoa học: Poria cocos Wolf.2. Họ: Nấm lỗ (Polyporaceae)3. Tên khác: Bạch linh, phục linh4. Mô ...
BẠCH LINHPoria1. Tên khoa học: Poria cocos Wolf.2. Họ: Nấm lỗ (Polyporaceae)3. Tên khác: Bạch linh, phục linh4. Mô ...
11 Tháng 3 2014
 05 Tháng 12 2014
BẠCH QUẢSemen Ginkgo1. Tên khoa học: Ginkgo biloba L.2. Họ: Bạch quả (Ginkgoaceae).3. Tên khác: Ngân hạnh, công tôn ...
BẠCH QUẢSemen Ginkgo1. Tên khoa học: Ginkgo biloba L.2. Họ: Bạch quả (Ginkgoaceae).3. Tên khác: Ngân hạnh, công tôn ...
05 Tháng 12 2014

Danh mục cây trồng Tại Trung Tâm Cây Giống Cây Thuốc Nam Tam Đảo: