BẠC THAUHerba Argyreiae1. Tên khoa học: Argyreia acuta Lour.2. Họ: Bìm bìm (Convolvulaceae).3. Tên khác: Bạc sau, Bạch hạc đằng, Thau bạc, Chấp miên đằng.4. Mô tả:Dây leo bò hoặc quấn. Thân có nhiều ...
BẢY LÁ MỘT HOARhizoma Paridis Chinensis1. Tên khoa học: Paris polyphilla Sm. và một số loài khác thuộc chi Paris,2. Họ: Hành (Liliaceae).3. Tên khác: Thất diệp nhất chi hoa, độc cước liên, thiết đăng ...
CHÚT CHÍTRadix Rumicis1. Tên khoa học: Rumex wallichii Meissn.2. Họ: Rau răm (Polygonaceae).3. Tên khác: Thổ đại hoàng, Lưỡi bò, Dương đề4. Mô tả:Cây: Cây thảo, rễ khỏe, thân mọc đứng, có rãnh. Các ...
 11 Tháng 3 2014
  BÁ BỆNH Tên khác: Bá bịnh, Bách bệnh, Mật nhơn, Mật nhân, Lồng bẹt, hay Hậu phác nam, nho nan (Tày), Tongkat ...
  BÁ BỆNH Tên khác: Bá bịnh, Bách bệnh, Mật nhơn, Mật nhân, Lồng bẹt, hay Hậu phác nam, nho nan (Tày), Tongkat ...
11 Tháng 3 2014
 19 Tháng 3 2014
BA GẠC(Cortex et Radix Rauvolfiae)1. Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba ...
BA GẠC(Cortex et Radix Rauvolfiae)1. Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba ...
19 Tháng 3 2014
 25 Tháng 10 2014
BA KÍCHMorinda officinalis How., họ Cà phê - Rubiaceae.1. Tên khoa học: Morinda officinalis How.2. Họ: Cà phê - ...
BA KÍCHMorinda officinalis How., họ Cà phê - Rubiaceae.1. Tên khoa học: Morinda officinalis How.2. Họ: Cà phê - ...
25 Tháng 10 2014
 13 Tháng 3 2014
BẠCH CHỈ Radix Angelicae 1. Tên khoa học: Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook hoặc cây Xuyên bạch chỉ ...
BẠCH CHỈ Radix Angelicae 1. Tên khoa học: Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook hoặc cây Xuyên bạch chỉ ...
13 Tháng 3 2014
 13 Tháng 3 2014
BÁCH HỢPBulbus Lilii1. Tên khoa học: Lilium brownii var. colchester Wils.2. Họ: Hành (Liliaceae)3. Tên khác: Cánh hoa ...
BÁCH HỢPBulbus Lilii1. Tên khoa học: Lilium brownii var. colchester Wils.2. Họ: Hành (Liliaceae)3. Tên khác: Cánh hoa ...
13 Tháng 3 2014
 11 Tháng 3 2014
BẠCH LINHPoria1. Tên khoa học: Poria cocos Wolf.2. Họ: Nấm lỗ (Polyporaceae)3. Tên khác: Bạch linh, phục linh4. Mô ...
BẠCH LINHPoria1. Tên khoa học: Poria cocos Wolf.2. Họ: Nấm lỗ (Polyporaceae)3. Tên khác: Bạch linh, phục linh4. Mô ...
11 Tháng 3 2014
 19 Tháng 3 2014
BẠCH ĐỒNG NỮHerba et Radix Clerodendri1. Tên khoa học: Clerodendrum viscosum Vent. = Clerodendrum canescens Wall.2. Họ: ...
BẠCH ĐỒNG NỮHerba et Radix Clerodendri1. Tên khoa học: Clerodendrum viscosum Vent. = Clerodendrum canescens Wall.2. Họ: ...
19 Tháng 3 2014
 19 Tháng 3 2014
Bàng Đài Loan Bàng lá nhỏ còn được người Việt chúng ta gọi là bàng Đài Loan, nhưng người Đài Loan lại gọi là Tiểu ...
Bàng Đài Loan Bàng lá nhỏ còn được người Việt chúng ta gọi là bàng Đài Loan, nhưng người Đài Loan lại gọi là Tiểu ...
19 Tháng 3 2014

Đang Được Trồng Và Bảo Tồn Tại Trung Tâm Cây Giống Cây Thuốc Nam Tam Đảo: